O PROJEKCIE

Projekt „ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY!

program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności
zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego”

numer RPWM.02.03.02-28-0004/17, realizowany jest przez WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK oraz POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM MŁODZIEŻY EUROPEJSKIEJ

w OLSZTYNIE (Partnera Projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki.

Działanie: 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych. 

Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Celem projektu jest wyposażenie 560 (226 kobiet i 334 mężczyzn) osób dorosłych

w kompetencje, kwalifikacje i umiejętności zawodowe odpowiadające potrzebom branż:

fizjoterapeutycznej, handlowej i motoryzacyjnej.

Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 28.02.2021 r.

FORMY WSPARCIA

szkolenia dofinansowane w 95%, opowiadające potrzebom branży:
fizjo

Fizjoterapeutycznej

–  FDM (Fascial Distortion Model)
   82 godziny szkolenia

–  Kinetic Control
   112 godzin szkolenia

–  Badanie i fizjoterapia funkcjonalna
   w uszkodzeniach stawu
   kolanowego i obręczy
   barkowej
   64 godziny szkolenia

handel

Handlowej

–  Skuteczny Handlowiec
   40 godzin szkolenia

–  Prospecting „poszukiwanie klientów”
   40 godzin szkolenia

–  Negocjacje handlowe
   40 godzin szkolenia

moto

Motoryzacyjnej

– Teoretyczne i praktyczne aspekty
  likwidacji szkód komunikacyjnych
  32 godziny szkolenia

– Spawanie metodą TIG (141)
  103 godziny szkolenia

– Spawanie metodą MAG (135)
  153 godziny szkolenia

REKRUTACJA

Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich osób dorosłych (uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego),

z własnej inicjatywy zainteresowanych zwiększeniem kwalifikacji i/lub kompetencji w formach pozaszkolnych poprzez udział w szkoleniach

(z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).

W przypadku osób zgłaszających zainteresowanie szkoleniami z branży fizjoterapeutycznej wymagane jest wykształcenie kierunkowe tj. tytuł licencjata lub magistra fizjoterapii lub technika fizjoterapii lub ukończenie dyplomowanego kursu masażysty lub kierunku lekarskiego

Dołącz do projektu – pomożemy Ci nabyć odpowiednie kompetencje i/lub kwalifikacje.

Rekrutacja realizowana jest z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju.

ZGŁOSZENIE WSTĘPNE 

AKTUALNOŚCI/HARMONOGRAMY

AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA

 

 

 


Grupa 4/P
Temat szkolenia/kursu: Prospecting
Miejsce szkolenie: OLSZTYN
Czas trwania szkolenia: 40 godzin
TRYB: dzienny
Termin: 30/31.05; 06.06; 20/21.06.2020 r.

 

 


Grupa 4/NH

Temat szkolenia/kursu: Negocjacje handlowe
Miejsce szkolenie: ELBLĄG, PASŁĘK
Czas trwania szkolenia: 40 godzin
TRYB: dzienny
Termin: od 27-05-2020 r. do 26-06-2020 r.

 

 

 


Grupa 2/TIG

Temat szkolenia/kursu: Spawacz TIG 141
Miejsce szkolenie: OLSZTYN
Czas trwania szkolenia: 103 godziny
TRYB: wieczorowo/weekendowy
Termin: od 19-05-2020 r. do 20-06-2020 r.

 

 

 

 


Grupa 3/SH

Temat szkolenia/kursu: Skuteczny Handlowiec

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienno/weekendowy

Termin: od 22-02-2020 r. do 21-03-2020 r.

 

 

 

 


Grupa 2/KC

Temat szkolenia/kursu: Kinetic Control

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 112 godzin

TRYB: dzienny

Termin: od 18-12-2019 r. do 22-03-2020 r.

 

 

 

 


Grupa 4/FDM

Temat szkolenia/kursu: FDM (Fascial Distortion Model)/moduły FDM Intensywny oraz FDM Limfologia

Miejsce szkolenie: PISZ

Czas trwania szkolenia: 82 godziny

TRYB: dzienno/weekendowy

Termin: od 22-10-2019 r. do 12-01-2020 r.

 

 

 


Grupa 3/BBK

Temat szkolenia/kursu: Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 64 godziny

TRYB: dzienny

Termin: od 26-09-2019 r. do 22-10-2019 r.

 

 

 


Grupa 2/BBK

Temat szkolenia/kursu: Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 64 godziny

TRYB: dzienny

Termin: od 06-06-2019 r. do 08-09-2019 r.

 

 

 


Grupa 3/SH

Temat szkolenia/kursu: Skuteczny Handlowiec

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienny

Termin: od 08-03-2019 r. do 21-03-2019 r.

 

 

 


Grupa 3/P

Temat szkolenia/kursu: Prospecting

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienny

Termin: od 27-02-2019 r. do 29-03-2019 r.

 

 

 


Grupa 3/NH

Temat szkolenia/kursu: Negocjacje handlowe

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienny

Termin: od 21-02-2019 r. do 21-03-2019 r.

 

 

 


Grupa 4/MAG

Temat szkolenia/kursu: Spawacz MAG 135

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 153 godziny

TRYB: wieczorowo/weekendowy

Termin: od 05-02-2019 r. do 15-03-2019 r.

 

 

 


Grupa 3/MAG

Temat szkolenia/kursu: Spawacz MAG 135

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 153 godziny

TRYB: wieczorowo/weekendowy

Termin: od 15-01-2019 r. do 09-02-2019 r.

 

 

 


Grupa 2/SK

Temat szkolenia/kursu: Teoretyczne i praktyczne aspekty likwidacji szkód komunikacyjnych

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

TRYB: dzienny

Termin: od 09-01-2019 r. do 12-01-2019 r.

 

 

 

 


Grupa 1/SK

Temat szkolenia/kursu: Teoretyczne i praktyczne aspekty likwidacji szkód komunikacyjnych

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

TRYB: dzienny

Termin: od 09-01-2019 r. do 12-01-2019 r.

 

 

 

 


Grupa 3/FDM

Temat szkolenia/kursu: FDM (Fascial Distortion Model)/moduły FDM Intensywny oraz FDM Limfologia

Miejsce szkolenie: PISZ

Czas trwania szkolenia: 82 godziny

TRYB: dzienno/weekendowy

Termin: od 08-01-2019 r. do 04-02-2019 r.

 

 

 

 


Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

 

 

 

 


Grupa 2/P

Temat szkolenia/kursu: Prospecting

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienny
Termin: od 20-11-2018 r. do 17-12-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/P

Temat szkolenia/kursu: Prospecting

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienny
Termin: od 20-11-2018 r. do 18-12-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 2/MAG

Temat szkolenia/kursu: Spawacz MAG 135

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 153 godziny

TRYB: wieczorowo/weekendowy
Termin: od 13-11-2018 r. do 08-12-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/MAG

Temat szkolenia/kursu: Spawacz MAG 135

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 153 godziny

TRYB: dzienno/weekendowy
Termin: od 13-11-2018 r. do 08-12-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 2/SH

Temat szkolenia/kursu: Skuteczny Handlowiec

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienno/wieczorowy
Termin: od 17-10-2018 r. do 31-10-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 2/FDM

Temat szkolenia/kursu: FDM (Fascial Distortion Model) obejmujące moduły FDM Intensywny oraz FDM Limfologia

Miejsce szkolenie: PISZ

Czas trwania szkolenia: 82 godziny

TRYB: dzienno/weekendowy
Termin: od 09-10-2018 r. do 09-12-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 2/NH

Temat szkolenia/kursu: Negocjacje handlowe

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienno/wieczorowy
Termin: od 27-09-2018 r. do 20-11-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/NH

Temat szkolenia/kursu: Negocjacje handlowe

Miejsce szkolenie: ELBLĄG

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: dzienno/wieczorowy
Termin: od 27-09-2018 r. do 18-10-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/KC

Temat szkolenia/kursu: Kinetic Control

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 112 godzin

TRYB: dzienny
Termin: od 20-09-2018 r. do 23-01-2019 r.

 

 

 

 


Grupa 1/FDM

Temat szkolenia/kursu: FDM (Fascial Distortion Model) obejmujące moduły FDM Intensywny oraz FDM Limfologia

Miejsce szkolenie: PISZ

Czas trwania szkolenia: 82 godziny

TRYB: dzienno/weekendowy
Termin: od 04-09-2018 r. do 25-11-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/SH

Temat szkolenia/kursu: Skuteczny Handlowiec<

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 40 godzin

TRYB: wieczorowo/weekendowy
Termin: od 28-07-2018 r. do 05-08-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/TIG

Temat szkolenia/kursu: Spawanie metodą TIG 141

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 103 godziny

TRYB: wieczorowo/weekendowy
Termin: od 17-07-2018 r. do 03-08-2018 r.

 

 

 

 


Grupa 1/BBK

Temat szkolenia/kursu: Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej

Miejsce szkolenie: OLSZTYN

Czas trwania szkolenia: 64 godziny

TRYB: dzienny
Termin: od 23-06-2018 r. do 08-07-2018 r.

Kontakt

Biuro Projektu

Adres

Plac Słowiański 2; biuro 116
82-300 Elbląg

Godziny otwarcia

Pon – Pt: 8:00 – 16:00

Telefon

664 365 236
.

E-mail

rozwoj.zawodowy@workts.pl